Niets zo magisch als evolutie

21 augustus 2021 halen we de bolides terug van stal voor een nu al memorabele  Storms’ Rally. Onder voorbehoud van een normale capaciteit, hebben we de startknoppen terug ingedrukt. Iedereen (zowel piloten als VIP’s voor het avondfeest) kunnen zich vanaf nu terug inschrijven.

Uitzonderlijke situaties vragen om creatieve oplossingen. Dit is het laatste jaar meer dan ooit gebleken. Ook wij willen niets aan het toeval overlaten. In dit opzicht zullen we vertrekken en aankomen in dezelfde stad…….Tielt.  Weliswaar op 2 verschillende locaties en laat het nu net nog dat tikkeltje meer zijn, dat we dit jaar niet geopteerd hebben voor onze thuisbasis ‘het Vlaemynck Business Center’ maar ook voor de ontbijtstop uit een andere hoek zullen komen.

Indien we na verloop van tijd nieuwe richtlijnen naar capaciteit doorkrijgen zullen we de volgorde van inschrijvingen respecteren. Dus snel inschrijven is nu nog meer dan ooit de boodschap.

#SHCR2021

Dream. Drive. Live
1885

Duitsland
Carl Benz ontwerpt eerste mobiel

2007

België
Geboorte Storms' Harbour

2017

België
Eerste Storms' Harbour Classic Rally

2018

België
Tweede Storms' Harbour Classic Rally

2019

België
Derde Storms' Harbour Classic Rally

2020

België
Vierde Storms' Harbour Classic Rally

2021

BELGIË
VIERDE STORMS' HARBOUR CLASSIC RALLY

Benz’ vrouw maakt een succesvolle proefrit van 80 km met deze mobiel. Wat daarna volgde was een succes waardoor Carl Benz algemeen aanzien wordt als de vader van de Mobiel…

Toen in 2007 de site Storms' Harbour in Nieuwpoort geboren werd, was er enkel een winkel. Intussen is er een stukje geschiedenis geschreven en is Storms' Harbour uitgegroeid tot een havendorp dat zich onderscheidt van de rest door typische new England style en unieke ligging aan de jachthaven. De Nacht van Storms' Harbour is inmiddels een begrip & jaarlijkse traditie.

Op 20 augustus 2017 was de site Storms' Harbour het decor voor de aankomst van de 1ste editie Storms' Harbour Classic Rally. Uw passie stond die dag centraal. Rust, ontspanning, genieten van de natuur en al haar moois rondom rond waren de ingrediënten van een rit met uw favoriete bolide doorheen het Vlaamse landschap.

Op zaterdag 18 augustus 2018 vond de 2e editie Storms' Harbour Classic Rally. De ochtendstond had letterlijk en figuurlijk goud in de mond. 157 gouden parels tekenden present. De zon was al heel vroeg van de partij en straalde als goud aan de hemel. En last but not least 314 blinkende piloten en co-piloten die allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden: ‘Genieten!’ En genieten deden ze.

De Storms’ Harbour Classic Rally was op 17 augustus 2019 toe aan zijn 3de editie. Plaats van afspraak was traditiegetrouw het Vlaemynck Business Center. Samen eten is olie voor de vriendschap.  Dream! Drive! Live!

Gezondheid boven alles, de 4e editie is verplaatst naar volgend jaar en zal plaatsvinden op zaterdag 21 augustus 2021: Dream! Drive! Live! 

De 4e editie: Storms’ Harbour Classic Rally vind plaats op 21 augustus 2021. Wij kijken er alvast naar uit. Dream! Drive! Live!

Storms Classic Rally - Programma

Deelnemers

07:01 u Aanvang, inschrijving en ontbijt eerste deelnemers
07:59 u Vertrek eerste wagens voor een rit van ca 200 km
9:59 u Apero 
12:29 u Lunch 
15:29 u Verrassingsbreak 
15:59 u Aankomst
18:01 u Avondfeest

 

Storms Classic Rally - Programma liefhebbers

VIPS

Verloop van de dag

Vanaf 7:29u tot 09:29u Start + ontbijt
Vanaf 16:29u VIP tent open voor aperomoment (VIP Kaart verplicht)
U kan de aankomst van de Oldtimers bewonderen (VIP kaart verplicht)
Vanaf 17u29u Aankomst Oldtimers van dicht bij te volgen vanuit de VIP tent (VIP Kaart verplicht)                 
Vanaf 19:01u VIP Walking Dinner met receptie en aansluitend met verrassingsoptreden
 

 

Storms Classic Rally - Programma liefhebbers

Liefhebbers

Zin om in stijl van deze unieke dag te genieten? Reserveer dan als de gesmeerde bliksem jouw Vip plaats(en)! Vanaf 16u29 bent u welkom in het Vip- dorp. Abnormale tijden vragen om creatieve wendingen, alsook in locaties! De route zelf wordt zoals gewoonlijk geheim gehouden. De start- en eindstop worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Sit back and enjoy the ride! 

 

Storms Classic Rally - Formules deelnemers

Deelnemers

Basisformule – Passie voor oldtimers op zaterdag

Een onvergetelijke rondrit op basis van het voorgestelde programma.

Prijzen

 • 595 € per wagen voor 2 personen (*)
 • 200 € per bijkomende persoon in de wagen (*)
 • 100 € kinderen < 14 jaar (*)

(*) alle prijzen zijn inclusief walking dinner met verrassingsoptreden, inclusief btw.

Overnachten op vrijdagavond

Indien u zorgeloos wenst te genieten op vrijdagavond kan u blijven overnachten in het hotel van de Shamrock. U bevindt zich in de nabijheid van de startlocatie. Uw wagen kan hierbij kosteloos op een veilige en afgesloten zone vlakbij geplaatst worden. Praktische info hierover wordt u tijdig op voorhand meegedeeld.

Hotel Shamrock
Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
51 40 15 31
info@shamrock.be
www.shamrock.be

Storms Classic Rally - Formules uitgenodigden bezoekers

VIPS

aankomst op zaterdagnamiddag

Wens je als deelnemer gasten uit te nodigen in het oldtimer dorp dan kan u hen inschrijven voor de VIP formule.

We verwelkomen u vanaf 16u29 waar u kan genieten met een glaasje & hapje. Aansluitend kunnen jullie nagenieten tijdens een walking dinner met muzikale omlijsting en verrassingsact. 
 

 • VIP ticket  €115/pp
 • VIP ticket  €110/pp vanaf 8 personen
 • VIP ticket  €105/pp vanaf 15 personen
 • VIP ticket  €100/pp vanaf 25 personen
Storms Classic Rally - Algemene voorwaarden

Voorwaarden

De inschrijving voor Storms’ Classic Rally en het aanvinken van de algemene voorwaarden bij inschrijving betekent dat de inschrijver kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de inhoud integraal aanvaardt en er door gebonden is.

Toelatingsvoorwaarden wagen

Om te kunnen deelnemen moet

 • het eerste modeljaar van uw wagen dateren van vóór 01.01.1985

Dit zal bij inschrijving gecontroleerd worden en kan gecontroleerd worden bij aanvang de dag zelf.
De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren als er niet aan de toelatingsvoorwaarden voldaan wordt. 

Deelnemers & aantal

Het aantal wagens is gelimiteerd

 • Elke deelnemende wagen bestaat uit een team van 2 mensen: piloot & co piloot.
 • Bijkomende passagiers zijn toegelaten mits betaling van een aanvullend bedrag per extra persoon bovenop de basis voor piloot & co-piloot.
 • slechts één deelname per registratie mogelijk
Procedure inschrijven

Inschrijven kan enkel online via de website www.stormsrally.be  U kan inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Uw inschrijving dient volledig te worden ingevuld met alle gevraagde gegevens. Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.

Geldigheid inschrijving & annulaties

Het aantal wagens is gelimiteerd. Nadat u ingeschreven bent zal u een mail ontvangen met de instructies voor betaling binnen de vooropgestelde termijn.
Uw inschrijving is pas definitief wanneer

 • u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • de deelnameprijs tijdig wordt overgeschreven.

Wanneer uw wagen niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden behoudt de organisatie zich het recht u te weigeren. De gelden worden terug gestort. 
Laattijdige overschrijving wordt niet aanvaard. U kan zich uiteraard opnieuw inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Annulaties tot eind mei 2021 worden volledig terug betaald
Annulaties tot eind juli 2021 worden voor de helft terug betaald.
Anullaties vanaf augustus 2021 worden niet meer terug betaald.
 

Startnummer - rallyplaat

Ieder team dat definitief ingeschreven is zal een startnummer toegekend krijgen. De startnummers worden met alle praktische informatie voor aanvang mee gedeeld.
Bij aanvang zal u het startnummer ontvangen onder de vorm van

 • een sticker (om op de wagen te kleven)
 • een rallyplaat (om aan de wagen te bevestigen)
Technische keuring, inschrijvingsbewijs, verzekering

Elke deelnemende wagen dient te beschikken over

 • een geldig technisch keuringsbewijs
 • een geldig inschrijvingsbewijs.
 • een geldige autoverzekering (groen verzekeringsattest)

De boorddocumenten kunnen door de organisatie ten allen tijde gecontroleerd worden en dienen bij aanvang de dag zelf beschikbaar te zijn. Bij het ontbreken van één van de documenten of in geval van fraude zullen de betrokken deelnemers de start tot de rit geweigerd worden.

Geen enkel voertuig mag op de openbare weg komen wanneer het voertuig inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Rijbewijs & paspoort

Enkel de piloten en co-piloten met een geldig rijbewijs & paspoort mogen de wagen besturen

Route – navigatie systeem
 • De officiële start - en aankomstlocatie worden op een later tijdtip bekend gemaakt.
 • Het parcours wordt niet op voorhand vrij gegeven.

De deelnemers zullen bij aanvang een roadbook ontvangen waarbij de volledige route  weergegeven wordt volgens het principe bolletje – pijl met tekeningen & beschrijving.

De organisatie besteedt veel aandacht om het roadbook zo juist mogelijk op te maken. Kort voor het event wordt een controle van het roadbook uitgevoerd. Het kan echter steeds dat door omstandigheden buiten de wil van de organisatie er plaatselijke wegomleggingen of onjuistheden kunnen zijn. De organisatie kan hiervoor niet  verantwoordelijk gesteld worden.

Er zal in totaal ca 200km afgelegd worden doorheen goed berijdbare en mogelijks soms onverharde wegen.

Wegcode & veiligheid

De 4e editie van Storms’ Classic Rally is een ontspannende dagrit zonder enige vorm van tijdscompetitie. De organisatie staat er op dat uw rijgedrag hierop gebaseerd is. Dit betekent ook dat u ten allen tijde de wegcode respecteert, u rustig en veilig rijdt, nuchter rijdt, niet onnodig gaat  remmen, lawaai wagen beperkt, …

Verder wordt gevraagd om voldoende afstand te houden tussen de andere deelnemende wagens en niemand blokkeert. Wederzijds respect zorgt er voor dat alle deelnemers het parcours op een rustige manier kunnen afwerken.
De organisatie behoudt zich het recht deelnemers op basis van inbreuken of buitensporig gedrag uit te sluiten.

Publiciteit

Elke vorm van “eigen” publiciteit op de wagen of tijdens het event is niet toegelaten en enkel voorbehouden voor de partners tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven werd. 

Pech onder weg

Bij eventuele pechverhelping of wegslepen van voertuigen al dan niet met behulp van door de organisatie ter beschikking gestelde diensten blijft de deelnemer volledig verantwoordelijk voor zijn of haar oldtimer. De deelnemer draagt hiervoor ook alle kosten van depannage of andere. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor deze of ander kosten. 

Afstand van verhaal

Elke deelnemer verklaart hiermee afstand te doen voor zichzelf, andere inzittenden, hun gerechtigden, erfgenamen naasten, ouders, echtgenote, partners, kinderen alsook de verzekeraars voor alle mogelijke schade die men zou lijden tijden het ganse traject en event en van alle verhaal tegen:

 • De organisatoren, hun verzekeraars en al hun medewerkers en vrijwilligers.
 • Alle andere deelnemers en deelnemende voertuigen.

In geval van overlijden is huidige afstand van verhaal eveneens een verbintenis voor de nabestaanden, de wettelijke erfgenamen en de verzekerden. Elke deelnemer verklaart hier uitdrukkelijk kennis van genomen te hebben door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij inschrijving.

Storms Classic Rally - Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bezoekers
Is het parcours gekend?

Het parcours is niet gekend. Start en aankomstdéfilé worden later nog bekend gemaakt.

Kan ik als bezoeker gratis komen kijken?

Ja, u kan als bezoeker gratis komen kijken. 

Zijn kinderen toegelaten?

Kinderen zijn toegelaten. 

Wanneer worden de eerste wagens verwacht?

De eerste wagens zullen binnen rijden vanaf 17u29.

Vips

Op vertoon van uw VIP ticket zal u toegang tot de parking verschaft worden.

Route
Welke route zal er worden gereden?

De officiële start- en aankomstlocatie worden u later nog bekend gemaakt.
De route zelf wordt niet op voorhand vrij gegeven.

 

Kan ik als bezoeker de start & aankomst bewonderen?

U kan als bezoeker de start & aankomst van de oldtimers bewonderen. Indien u aan de aankomst uitgebreid mee wil genieten dan moet u zeker onze vip-formule eens bekijken. 

Deelnemers editie 2019

Overzicht deelnemers

Storms Harbour
Storms Harbour